De Wijk

Waarom de Delftlanden?

De Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen en is goed te bereiken vanaf de N34, A37 en A28. In slechts twee autominuten zit u op de N34. Bovendien ligt het station Emmen Zuid ten zuiden van de Delftlanden. Het station is stopplaats voor zowel de stoptrein als sneltrein.

Nieuwe woonwijk bij het bos

Gunstige ligging en bereikbaarheid

Vlakbij centrum Emmen

Kindvriendelijke omgeving

Voorzieningen dichtbij

Plattegrond

Onderstaande afbeelding geeft een in indruk van de geplande wijkindeling.

Delftlanden 2.0

De Delftlanden krijgt nieuwe kansen om zich verder te ontwikkelen tot een woonwijk met minder woningen en meer ruimte voor, onder andere, groen en recreatie. Om dit te realiseren is het college van de gemeente Emmen op 25 oktober 2016 akkoord gegaan met de nieuwe structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0. Omdat de economische crisis flink roet in het eten gooide en nieuwbouw achterbleef, heeft het college besloten om de wijk Delftlanden te herontwikkelen. De nieuwe structuurvisie, waarbij ook gebruikt is gemaakt van de visie van de EOP Delftlanden, laat zien hoe de wijk nieuw leven wordt ingeblazen.

Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en grotere kavels.

Visiedocument Delftlanden

De gemeente heeft de EOP gevraagd om onze visie over de Delftlanden te geven. Na een aantal gesprekken, een brainstormsessie met bewoners uit de wijk en input via de Facebook van de wijkvereniging, zijn wij gekomen tot een visie. Deze visie hebben wij verwoord in onderstaand document.

Het visiedocument is op 07 juli 2016 aan de verantwoordelijk wethouder, de heer J. Otter en projectleider, A. Schipper, overhandigd. De gemeente heeft aangegeven deze visie mee te laten spelen in het tot stand komen van een hernieuwde visie over onze wijk. Wij hebben aangegeven dat wij, in het verder tot stand brengen van de visie en een uiteindelijk daaruit voortvloeiend nieuw bestemmingsplan, een rol van betekenis wensen te spelen.

Veiligheid in de wijk

In een nieuwe wijk die nog steeds in ontwikkeling is, zoals onze wijk de Delftlanden, zijn de aspecten veiligheid en groen- en grijsvoorziening absoluut aan de orde.

De invulling van groen en grijs ligt natuurlijk voor een groot deel vastgelegd in de bestemmingsplannen van de Gemeente Emmen. Maar de bewoners maken toch de wijk en mijns inziens is er altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Denk hierbij aan o.a. de meermaals geopperde bomenhaag aan het begin van de wijk (ingang vanaf de Nieuw Amsterdamsestraat) waardoor er een sfeervolle bomenlaan ontstaat.

Ook de wijkvereniging staat hier enthousiast tegenover en we zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het geeft een mooi beeld van de wijk. Een jonge bomenhaag die symbool staat voor de jonge wijk in ontwikkeling. En naarmate de bomen groeien, groeit de wijk!

Verder is het maaibeleid een punt van aandacht en zijn we samen met de Gemeente Emmen aan het kijken naar een geschikte oplossing. Dit heeft met name te maken dat zoveel kavels eigendom zijn van projectontwikkelaar Mega Home en zij feitelijk verantwoordelijk is voor de frequentie van het maaien van de kavels.

Onder groen- en grijsvoorziening vallen natuurlijk veel aspecten. Sommige kunnen samenvallen met de veiligheid in de wijk. Denk hierbij aan speelvoorzieningen. Op sommige plekken is er behoefte aan een (uitbreiding van) speelvoorziening. Maar even belangrijk is het onderhoud hiervan en het oplossen van de gebreken om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Het onderhoud van fietspaden, ieder seizoen, bladvrij in de herfst en strooien bij vorst etc. Een gedegen straatverlichting binnen de hofjes maar ook langs de fietspaden. Ook de verkeerssnelheid door de wijk.

Dit zijn een aantal punten waar wij ons, als wijkvereniging, voor inzetten om een veilige wijk te realiseren en te behouden! Graag willen wij jullie hierin betrekken door verbeterpunten, onveilige situaties maar natuurlijk ook ideeën en adviezen bij ons kenbaar te maken. De punten die reeds gemeld zijn, zijn in behandeling. We streven er uiteraard naar om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.

Neem vooral contact met mij op wanneer een onveilige situatie in de wijk aandacht nodig heeft. Uiteraard hoor ik ook graag tips en ideeën met betrekking tot de groen- en grijsvoorzieningen.

Foto’s van de wijk en omgeving

{"tempratuur":["18.9\u00b0C","18.9"],"wind":["0.0 km\/h","0.0 "],"neerslag":["0.0 mm","0.0 "],"zon":["0.0 UV-I","0.0 "]}